REACT JS İLE FRONT-END WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ

React JS ile Front-End Web Uygulamaları Geliştirme Eğitimi

Bu eğitimin amacı React JS ile Web Geliştirmeyi sıfırdan ileri seviyeye gelecek şekilde öğretmektir.

ReactJS, etkileşimli kullanıcı ara yüzleri ve UI bileşenleri oluşturmak için kullanılan, Facebook tarafından geliştirilmiş popüler bir JavaScript kütüphanesidir. Özellikle Single Page Application (SPA) geliştirmek için kullanılan React, web ve mobil uygulama platformlarında görünüm katmanını işlemek için kullanılır. React ile uzmanlığınız arttıkça, web sayfalarının ara yüz kısımlarını oluşturmak için, çok daha az kod yazarak daha profesyonel uygulamalar geliştirebilirsiniz.
 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • React JS Giriş (Real Dom / Virtual Dom ve Props Nedir)
 • IDE / Text Editor Seçimi (VS Code, NPM Paketleri)
 • EcmaScript 6 Modül Sistemi (Custom Module, Callback Functions, Async / Await, Promises)
 • Component, JSX ve Bileşenler (Component Nesting)
 • Bileşen Ağaçları, Özellikler (Props) ve Özellik Tipleri (PropTypes)
 • Bileşenlere Sitil Verme ve CSS-in-JS
 • Durum (State) ve Olaylar (Event)
 • Asenkron İşlemler
 • Bileşen Yaşam Döngüsü (Lifecycle)
 • Koşula Bağlı Gösterim (Render) ve Listeler
 • Formlar ve Kontrollü Bileşenler (Controlled Components)
 • Redux, React Router, React Hooks
 • React İle Api İşlemleri
 • Örnek Bir Proje Uygulaması: (Single Page Application) Kodlama


Eğitim Süresi: 1 Ay (30 Saat + Proje Geliştirme)

Kimler Katılmalı

 • Web Yazılım (Front-End) alanında uygulama geliştiricileri
 • Geleceğini ve kariyerini yazılım sektöründe devam ettirmek isteyen herkes katılabilir.
reactjs redux web tasarım webyazılım front-end html javascript