PYTHON EĞİTİMİ (UYGULAMALI PROGRAMLAMA KURSU)

En popüler ilk dört programlama dili arasında olan Python ile web uygulamalarından bilimsel uygulamalara kadar her alanda yazılım geliştirebilirsiniz.

Uygulamalı Python Eğitimi, veri bilimlerine bir hazırlık dersi olmasının yanında, katılımcılara masaüstü, mobil veya web uygulamaları geliştirme imkanları da sağlamaktadır. Günümüzde Python ile yapay zekâ, görüntü işleme, gömülü sistemler, robotik, big data vb. birçok alanda önemli uygulamalar geliştirilmektedir. Python programlama dilinin kullanım alanları ve popüleritesi de her geçen gün artmaktadır.

Sektörde en çok kullanılan uygulamaları geliştirebilmeniz veya bilimsel çalışmalarınızı kolayca yapabilmeniz için Python dilinin temel seviyede değişkenler, diziler, koşullu ifadeler, döngüler, metotlar, nesne yönelimli programlama öğeleri, dosya işlemleri vb. yazılım yapıları hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. Tüm bunlarla beraber eğitim programı süresince Graphic Library (matplotlib), Numpy, Pandas gibi Python kütüphaneleriyle önemli uygulamalar geliştirerek, eğitim sonrasında veri bilimine devam edebilmeniz adına gerekli temel konuları da öğrenmiş olacaksınız.


EĞİTİM İÇERİĞİ

Python Programlama Diline Genel Bakış

 • Python Nedir, Tercih Edilme Amacı
 • Giriş - Syntax (Sözdizimi kuralları)
 • Python Kurulum / Çalıştırma
 • Sayılar ve Aritmetik İşlemler
 • Değişken Kavramı, Diziler ve Listeler
 • Koşul İfadeleri
 • Döngüler
 • Hata Yakalama
 • Fonksiyonlar
 • İleri Düzey Fonksiyonlar
 • Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
 • Hata Mekanizması,
 • Dosya Okuma ve Dosyaya Yazma


Veri Tabanı

 • SQLite ve MONGODB Veritabanları ve Kurulumları
 • Bağlantı Metotları
 • Standart Kütüphaneler
 • DDL Komutları (create, alter, drop)
 • DML Komutları (insert, update, delete, select)
 • Sorgulama Dili ve Kullanım Alanları


Django İle Web Programlama

 • URL Yapısı ve Görünümler
 • HTML Giriş, Temel HTML Tagları
 • Veritabanı Yapılandırması
 • Flusk Nedir
 • Flusk ile Proje Oluşturma 
 • Django Nedir? Django Kurulum
 • Django ile Proje Oluşturmak


Basit Istatistik

 • Ortalama
 • Standart Sapma
 • Medyan
 • Mode
 • Histogram
  • Normal Dağılım
  • Eğik Dağılım
  • Sivri Dağılım
  • Basık Dağılım
 • Regressyon
  • Doğrusal Regressyon
  • Eğrisel Regressyon
 • Korelasyon


Veri Analizi

 • Numpy
  • Numpy  Nedir
  • Neden Numpy ve Pandas
  • Fonksiyonel Programlama Nesne Tabanlı Programlama Karşılaştırma
  • Numpy   Index
  • Numpy  Array
  • Numpy  Metotlar
 • Pandas
  • Pandas Nedir
  • Neden Pandas
  • Pandas Serileri 
  • Pandas Data Frame 
  • Pandas Filtre
  • Pandas Index
  • Kayıp Veriler
  • Aykırı Veriler
  • Veri Temizlik
  • Group By
  • Merge
  • Join 
  • Concatanete
  • Pivot        
  • Data Set Okuma


Veri Analizi ve Keşfi 

 • MatPlotlib  nedir
 • Seaborn  nedir
 • Veri keşfi
 • Data Set
 • Veri Seti Betimleme 
 • Veri Görselleştirme
 • Aykırı Veriler
 • Aykırı Veri Silme Temizleme 
 • Degişkenler
 • Tipler
 • Tip Dönüşüm
 • Kategorik Değişkenler
 • Sayısal Değişkenler
 • Histogram Oluşturma
 • Histogram Yoğunluk
 • Kutu Grafik
 • Kutu Grafik Kırılımlar
 • Violin
 • Violin Kırılımlar
 • Korelasyon
 • Korelasyon Kırılımlar
 • Doğrusal Eğri Oluşturma
 • Scatter Plot
 • Isı Haritası
 • Çizgi Grafikleri


Makine Öğrenmesine Giriş,

 • Makine Öğrenmesi nedir?
 • Modelleme


Makine Öğrenmesi Doğrusal Regresyon

 • Basit Regresyon
 • Çok Değişkenli Regresyon
 • PCR
 • PLS
 • Ridge
 • Lasso
 • Elastic


Makine Öğrenmesi Doğrusal  Olmayan Regresyon

 • KNN
 • CVR
 • ANN(Yapay Sinir Ağları)
 • CART
 • CART-BAgging 
 • Forest
   


Kariyer Dersleri 
İş Hayatı (Bilişim Sektöründe Kariyer, Etkili CV Hazırlama Teknikleri, İş Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir, Canlı Mülakat, Teknik Mülakat Soruları vb.)
 

Eğitim Süresi: 100 Saat

Sertifikalar

Katılım Sertifikası:
%90 Katılım oranı ile kursiyerlerimize verilecek olan katılım sertifikasıdır.

Başarı Sertifikası:
Bitirme projesini tamamlayan kursiyerlerimize verilecek olan başarı sertifikasıdır.

Uluslararası Sertifikalar :
PCAP Certified Associate in Python Programming sınavına girerek, PCAP – Certified Associate in Python Programming sertifikası alabilirsiniz.

Çalışma Alanları ve Kariyer

 • Yazılım firmalarında veya Kamu kurumlarında
 • Firmaların bilgi işlem departmanlarında
 • Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka (AI) uygulamaları geliştirmede
 • Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde
 • Bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler
 • Bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler


Alınabilecek Unvanlar                                          

 • Yazılım Uzmanı
 • Yazılım Geliştirici
 • Yazılım Takım Lideri
 • Yazılım Mimarı
 • Web Yazılım Geliştirici
 • Mobil Yazılım Geliştirici
 • Proje Yöneticisi
 • Veri Bilimci
 • Büyük Veri Mühendisi
 • Raporlama Uzmanı
 • Bilgi İşlem Yöneticisi

Kimler Katılmalı

 • Infotech Academy’nin yazılım eğitimlerine geleceğini ve kariyerini yazılım sektöründe devam ettirmek isteyen herkes katılabilir.
 • Kurumsal firmaların yazılım geliştirme departmanlarında programcı, analist, test uzmanı gibi unvanlarla kariyer yapmak isteyen
 • Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka (AI) vb. alanlarda akademik kariyer yapmak veya uygulamalar geliştirmek isteyenler.