ONLİNE/CANLI YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ (MCSD)

Online/Canlı Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)
Eğitim Türü
Uygulamalı Eğitim + Staj Desteği + Etüd Dersleri
Seviye
Temelden İleri Seviyeye
Eğitim Süresi
240 Saat
Eğitim Zamanlanması
Hafta İçi veya Hafta Sonları
Sertifika
Uluslarası, Üniversite Onaylı Sertifikalar
Eğitim Garantisi
Öğrenme Garantili
Proje Sayısı
6 Proje
Kontenjan
8-12

Online/Canlı Yazılım Uzmanlığı, bilişim sektöründe yer almayı hedefleyen ve yazılım alanında kendisini geliştirip uzmanlaşmak isteyenler için...

Online/Canlı Yazılım Uzmanlığı kursu, Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifika eğitimi, Microsoft Visual Studio, Microsoft. NET Framework ve diğer geliştirme teknolojilerini kullanarak adayları uygulamalar geliştirme yönünde gerekli beceriler ile donatır.

Infotech Academy’nin sektörde ihtiyaç duyulan sertifikalı profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştirilen yazılım eğitimleriyle yalnızca kodlamayı değil; veritabanı, web programlama, servis mimarilerini ve elektronik otomasyon süreçlerini öğrenebileceksiniz. Bu Eğitimimizde Full-Stack Development içeriği, bir çok proje geliştirerek, adım adım ilerlenmekte ve uzman eğitimenlerimizden işin best-practises tarafını da öğrenmiş olacaksınız. . Ayrıca Staj talebi bulunan öğrencilerimize staj desteği ve güncel Etüd derslerimiz ile sürekli eğitmen desteği sağlamaktayız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül 1 - Yazılım Geliştirmeye Giriş:

 • Yazılım (Program) Nedir?
 • Yazılımcı Kime Denir?
 • Sektörde Yazılımcı İhtiyaçları (Özel Sektör, Kamu ve Freelancer İş İmkânları)
 • Yazılım Çeşitleri (Web, Mobil ve Masaüstü Uygulamalar)
 • Algoritma Mantığını Kavrama
 • Algoritma Nedir ve Neden Önemlidir?
 • Pseudo Code ve Algoritma Diyagramları
 • Gerekli Geliştirme Ortamlarının Kurulması (Visual Studio, MS SQL, Postman vb.)


Modül 2 - C# Programlama Dili İle Yazılım Geliştirme:

 • Değişkenler, Veri Tipleriyle Çalışmak, Değer ve Referans Veri Tipleri, Tip Dönüşümleri, Boxing – Unboxing
 • Operatörler (Aritmetiksel, Karşılaştırma, Mantıksal ve Operatörler)
 • Karar Yapıları (If, Else, Else If, Switch Case), 
 • Döngüler (For, While Döngüleri)
 • Diziler (Array (Tip Güvensiz), Array List, ForEach Döngüsü)
 • Koleksiyonlar (ArrayList, HashTable, IEnumareble, ICollection)
 • Generic Yapılar (Güvenli Tipler, List<T>, Dictionary<TKey, TValue>,  SortedList<TKey,TValue>)
 • Metotlar (Geriye Değer Döndüren/Döndürmeyen, Parametre Alan/Almayan, Aşırı Yüklenme)
 • String, Tarih/Saat ve Dizi Metotları
 • Hata Yönetimi ve Random Nesnesi


Modül 3 - OOP (Nesne Yönelimli Programlama):

 • OOP Nedir, Önemi? Sınıf Oluşturma ve Nesne Kavramı
 • Yapıcı ve Yıkıcı Metotlar
 • Enum, Struct ve Partial Class Kavramları
 • Kalıtım (Abstract Sınıflarla Çalışmak, Interface)
 • Erişim Bildirgeçleri İle Çalışmak (Private, Public, Internal ve Protected)
 • Static Class ve Static Metodlar
 • SOLID Prensiplerine Uygun Yazılımı Geliştirme
 • GitHub Nedir? GitHub Nasıl Kullanılır?
 • Github'a proje ekleme / Github'da Repository oluşturma


Modül 4 - Windows Forms Uygulamaları

 • Windows Forms Giriş (Yeni Form Oluşturma, Show, Hide ve MessageBox işlemleri)
 • Form Kontrolleri (Standart Kontroller, Menü Kontrolleri, Formlar Arasında Veri Taşıma)
 • Windows Forms ile bir Otomasyon Projesi Geliştirme (CRUD İŞLEMLERİ)
 • PROJE 1: Stok Takip Windows Form Otomasyon Projesi


Modül 5 - Veritabanı Yönetimi Sorgular ve Raporlama (MS SQL)

 • Veri Nedir, Veritabanı Nedir, Nerelerde Kullanılır, Çeşitleri ve Önemi
 • SQL Server Nedir, SQL Server (Son Sürüm) Express Kurulum İşlemleri
 • DDL Komutları (Create, Alter, Drop), DML Komutları (Select, Insert, Update, Delete)
 • Normalizasyon Kuralları, Index Kavramı ve Kısıtlayıcılar (Constraints)
 • Matematiksel / Metinsel Fonksiyonlar (Round, Ceiling, Floor, Mod / Left, Right, Len, Replace, Substring, Lower, Upper, Reverse, LTrim, RTrim, Replicate, Space vb.)
 • T-SQL İşlemleri (Where, Between, In, Like, Not Null, IsNull, Order by, , Group by, Sum, Count, Avg)
 • İlişkisel Tablolar (Inner Join, Outer Join, SubQuery, Union, Intersect, Except)
 • View (Tablo Görünümleri)
 • Stored Procedure (Saklı Yordamlar)
 • Custom Function (Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar)
 • Trigger /Tetikleyiciler
 • Yedek Alma/Yükleme, Database Export/Import İşlemleri
 • PROJE 2: E-Ticaret Veritabanı Diyagram / İlişkisel Tablolarını Oluşturma 


Modül 6 - Front-End Web Uygulamaları Geliştirme

 • HTML5 (En Güncel, SEO Uyumlu Etiketler)
 • CSS3 ve Bootstrap ile Responsive Tasarımlar Geliştirme
 • JavaScript Programlama Dili (Temel ve Orta Düzey)
 • JQuery Framework ile AJAX işlemleri, Jquery UI ve Jquery Plugins
 • PROJE 3: Örnek Bir Statik Web Projesi Hazırlama


Modül 7 - Back-End Development  / ASP.NET CORE MVC Giriş

 • MVC ve ASP.NET CORE önemi, ayrıcalıkları
 • Startup Ayarlamaları, Configure ve Configure Service Metotları, Dependency Injection, Middleware Kavramları, Tag Helpers 
 • View, Layout, Partial View Kavramları, Razor View Engine Nedir? Razor Syntax ve HTML Helpers
 • Controller - View Veri Taşıma İşlemleri (Get, Post), Model Binding İşlemleri
 • Routing, Validation, Authentication İşlemleri
 • ORM Kavramı, Entity Framework Core Giriş, Context Mimarisi, Migration Mekanizması
 • Code First ve DB First Yaklaşımları, Fluent Validation Aracı İle Doğrulama
 • One to Many, Many to Many İlişkiler
 • Katmanlı Mimari (Data Access Layer -Database, Business Logic Layer - İş, User Interface Layer - Sunum)
 • Linq Nedir ? Neden Avantajlıdır?
 • Linq Sorgulama, Filtreleme Çeşitleri (Select  Where, Order, Skip, Take, In, Join vb.)
 • Single, SingleOrDefault, First ve FirstOrDefault Komutlarının Kullanımı
 • PROJE 4: Kurumsal Mobil Uyumlu Bir Web Projesi Oluşturma


Modül 8 - WEB API Uygulamaları Geliştirme

 • API Nedir, Web API çeşitleri
 • HTTP Protocol ve HTTP Status Code Nedir?
 • REST ve RESTful Kavramları Nedir?
 • Web API Güvenlik (Token Based Auth)
 • JQuery/AJAX ile Web API Kullanımı
 • Domain (Alan Adı), Hosting (Barındırma) Kavramları ve Projenin Publish Edilmesi
 • Bitirme Projesi Çalışmalarının İncelenmesi
 • PROJE 5: Yönetim Panelli Bir E-Ticaret Projesi Oluşturma


Modül 9- Yazılım Sektöründe Kariyer / İş Hayatı

 • Bilişim Sektöründe Kariyer Adımları
 • Etkili CV Hazırlama Teknikleri
 • İş Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir
 • Canlı Mülakat/Teknik Mülakat Süreci
 • PROJE 6: Bitirme Projesi Detayları, Önemi ve Yol Haritası


Modül 10- Python İle Uygulama Geliştirme Eğitimi (Hediye Eğitim)

Python’a Giriş

 • Neden Python öğrenmeliyiz?
 • Gerekli Ortamların Kurulması (Python Dosyaları ve Pycharm Kurulumu)

Temel Programlama (Python Objeleri ve Veri Yapıları)

 • Değişkenler
 • Karar yapıları
 • Döngüler 
 • Diziler
 • Fonksiyonlar

Nesneye Yönelik Programlama (OOP)

 • Object, Class, Property, Constructor Methods
 • Capsulation ve Encapsulation kavramları
 • Inheritance ve Polymorphism kavramları  
 • Sektörden örnekler ile OOP ile çözümleri ve daha fazlası

Hatalar ve İstisnalar

 • Veritabanı Nedir, Kullanım Amacı
 • MongoDB Veritabanı Nedir? / Kurulumu
 • Inheritance ve Polymorphism kavramları  
 • MongoDB Veritabanı ile veri ekleme, çıkarma, silme ve güncelleme işlemleri (CRUD)

PROJE : Örnek bir Masaüstü Otomasyon Uygulaması Geliştirme - PyQt5

Sertifikalar

Katılım Sertifikası:
%50 Katılım oranı ile kursiyerlerimize verilecek olan katılım sertifikasıdır.

Başarı Sertifikası:
Bitirme projesini tamamlayan kursiyerlerimize verilecek olan başarı sertifikasıdır.

Uluslararası Sertifikalar

 • Europass Uluslararsı Sertifika
 • Üniversite Onaylı (E-Devlet'te Sorgulanabilir) Sertifika
 • Microsoft Specialist Certification MS: Programming in C#
 • Microsoft Specialist Certification MS: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MCP Microsoft Certificated Professional
 • MCSA Microsoft Certified Solutions Associeate: Web Application
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer: App Builder
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer: Web Application

Çalışma Alanları ve Kariyer

 • Yazılım firmalarında veya Kamu kurumlarında
 • Firmaların bilgi işlem departmanlarında
 • Kurumsal firmaların en değerli verilerinin saklandığı veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında
 • Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde
 • Internet servis sağlayıcılarında
 • Bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler
 • Bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler


Alınabilecek Unvanlar                                          

 • Yazılım Uzmanı
 • Yazılım Geliştirici
 • Yazılım Takım Lideri
 • .NET Yazılım Uzmanı
 • Yazılım Mimarı
 • Web Yazılım Geliştirici
 • Mobil Yazılım Geliştirici
 • Open Source Yazılım Geliştirici
 • Front-end Yazılım Geliştirici
 • Test Uzmanı
 • Proje Yöneticisi
 • Veritabanı Yöneticisi
 • Raporlama Uzmanı
 • Bilgi İşlem Yöneticisi
   

Kimler Katılmalı

 • Infotech Academy’nin yazılım eğitimlerine geleceğini ve kariyerini yazılım sektöründe devam ettirmek isteyen herkes katılabilir.
 • Kurumsal firmaların yazılım geliştirme departmanlarında programcı, analist, test uzmanı gibi unvanlarla kariyer yapmak isteyen
 • Üniversite mezunu olup kurumsal firmaların yazılım departmanlarında üst düzey analist, yazılım uzmanı pozisyonlarından başlayarak, firmanın tüm teknoloji stratejisini belirleyen Bilgi Teknolojilerin’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na kadar uzanan bir kariyere sahip olmak isteyen,
 • Bilişim sektörüyle ilgili ve güncel yazılım geliştirme teknolojileri hakkında kendini geliştirmek ve sektöründe aranan bir uzman olmak isteyen,
 • Microsoft Yazılım Uzmanlığı Eğitimi ile Uluslararası sertifikalar ile yurt içi veya yurt dışında çalışma olanakları elde etmek isteyen,
 • Kurum için çok değerli olan kurumsal verilerin saklanması, analizi, raporlanması, destek sistemlerinin geliştirilmesi gibi kısaca iş zekası denilen yapıları kurgulayan, yöneten ve uzman olmak isteyen herkes yazılım kursuna katılabilir.
 • En önemlisi de yazılım sektöründe yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirebilir; geçiminizi sağlamanın ötesinde, teknolojiyi akıllıca kullanarak kendinize ve başkalarına yeni iş olanakları yaratacak parlak girişimlerin öncüsü de olabilirsiniz.
online yazılım eğitimi uzaktan yazılım kursu yazılım mcsd yazılım uzmanlığı yazılım eğitimi yazılım kursu