KURUMSAL TYPESCRİPT PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Kurumsal TypeScript Programlama Eğitimi

Bu eğitimimizde javascript’in daha güvenilir ve OOP yapısına uygun hali olan TypeScript’i en temelden, en ileri düzeye kadar incelemiş olacağız.

Geliştiricisi Microsoft olan TypeScript diliyle; OOP yapısında olduğu gibi sınıflar, arayüzler yapabilir, oluşturacağınız değişkenlerin bu sınıflara kesinlik dahilinde erişilebilmesini sağlayabilirsiniz.

TypeScript ile geliştirilen kodlar çevirici programlar (transpiler) tarafından Javascript diline çevrilmekte ve istemci (client) tarafında çevrilmiş(transpile) bu kod çalışmaktadır. Çeviri işlemi Javascript standardı olan EcmaScript’in herhangi bir versiyonuna göre yapılabilmektedir.

Aslında yukarıda anlatıldığı gibi Typescript sadece derleme esnasında görev aldığı için çalışma zamanında TypeScript'ten doğabilecek bir performans sorunu da olmayacaktır. Çünkü Typescript kodu derlenip Javascript kodu üretildiğinde Typescript bu adımdan sonra işlevi kalmamaktadır. Bunun yanında dönüşen kodlar tamamen JavaScript kodları olduğu için TypeScript kullandığınız için herhangi ekstra bir runtime veya kütüphane vb. de kullanmanız gerekmiyor.

TypeScript herhangi bir tarayıcı veya işletim sistemi ile kullanılabilir. Eğitimin amacı popüler bir dil olan TypeScript teknolojisinin kullanımını, uygulamaya yönelik gerçek projelerle aktif saha tecrübesi bulunan uzman eğitmenlerimizden pratikler yaparak öğrenilmesini sağlamaktır.


EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Giriş - Type Script Nedir? (Introduction)
 • Geliştirme Ortamı - Visual Studio Code (Setup the Development Environment)
 • Değişkenler ve Veri Tipleri (Variables and Data Types)
 • Operatörler (Operators)
 • Akış Kontrol İfadeleri (Flow Control Statements)
 • Nesne Kavramı ve Diziler (Objects and Arrays)
 • Fonksiyonlar (Functions)
 • Arayüzler (Interfaces)
 • Sınıflar (Classes)
 • Miras Alma - Verme İşlemleri (Inheritance)
 • Erişim Belirleyicileri, Kapsülleme ve Statik Kavramları (Access Modifiers, Encapsulation and Static)
 • Türü Dönüşümleri (Type Casting)
 • Other Modüllerin Uygulanması (Modules)
 • Proje Geliştirme (Project Development)

 

Eğitim Süresi: 1 Ay (30 Saat + Proje Geliştirme)

Sertifikalar

Katılım Sertifikası:
%50 Katılım oranı ile kursiyerlerimize verilecek olan katılım sertifikasıdır.

Kimler Katılmalı

 • Web Yazılım (Front-End) alanında uygulama geliştiricileri
 • Geleceğini ve kariyerini yazılım sektöründe devam ettirmek isteyen herkes katılabilir.
typescript visual studio code front-end