İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE BT EĞİTİMİ (IT FOR IT RECRUİTMENTS)

İşe Alım Süreçlerinde BT Eğitimi (IT for IT Recruitments)

Bilgi Teknolojileri alanında, işe alım süreçlerinde bu farklılıkları yakalamak ve yönetebilmek için ilk kural: aday ile aynı dilde konuşabilmektir.

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Teknolojinin bu hızlı gelişimi, firmaların hem yapısal hem de işlevsel niteliklerine doğrudan etkiler yapmakta, ürün veya hizmetlerinde ise ciddi çeşitlilik ve farklılıklar oluşturmaktadır.

Bilgi Teknolojileri alanında, işe alım süreçlerinde bu farklılıkları yakalamak ve yönetebilmek için ilk kural: aday ile aynı dilde konuşabilmektir. Bunun için de IT terminolojisine hâkim olmak, teknolojiyi yakından takip etmek ve özellikle ilgili pozisyonun çalışıldığı araç ve projelerle ilgili fikir sahibi olmak en önemli kuralların başında geliyor. Terminolojiyi bilmeden IT alanında işe alım yapmak karşınızdaki adaylar için olduğu kadar sizin için de zor olacak.

Adayı görüşmeye davet etmek bile onu anladığını hissettirmekten geçiyor. Bu eğitimin amacı, BT alanında işe alım süreçlerinin daha verimli ve daha sürdürülebilir bir şekilde, profesyonel bir planlama ile yönetilmesini sağlamaktadır.
 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yazılım Geliştirme Kavramları ve Ülkemizde, Dünyadaki Önemi
 • Yazılım Uygulamaları Çeşitleri (Web, Mobile, Desktop, Game, AR/VR, Embedded, AI vb.)
 • SDLC (Software Development Life Cycle/Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü) nedir? / Aşamaları
 • SDLC Modelleri (Waterfall, Sprial, Agile vb. Models / Scrum and Roles)
 • Programlama Dilleri ve Yazılım Geliştirme Çatıları (Frameworks)
 • Ön Yüz Geliştirme Süreçleri (Front-End Development / Competencies / Tools and SDKs) 
 • Arka Yüz Geliştirme Süreçleri (Back-End Development, Databases / Competencies / Tools and SDKs) 
 • Yazılım Geliştirme Test Süreçleri
 • Devops, DevSecOps Kavramları ve Bulut Bilişim
 • API Kavramı (Web API, Rest API, SOAP API vb.)
 • Teknik Görüşmelerde Karşılaşabileceğimiz Sorunlar ve Çözümleri
 • Adaylara Doğru Teknik Soruları Yöneltme, Cevapları Değerlendirebilme
 • Teknik Yaklaşımlarla bir CV' İncelemesi (Mülakat Teknikleri, Soru ve Testler)
 • IT İşe Alım Süreçlerinde Yapay Zeka Araçlarını Etkin Kullanma


Eğitim Süresi: 1 Gün

IT Recruitment Software Skills