En İyi Python Kursu ve Python Dili Nasıl Öğrenilir 

3173Görüntülenme
08 Ağustos 2021

Öncelikle Pyhton nedir, neden bu kadar popüler olmakta konusu ile başlayalım: En popüler dört yazılım dilinden biri olan Python; nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel (modüler) ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit söz dizimi sayesinde dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit kaybettirmeden, programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır. Python sayesinde, web uygulamalarından bilimsel uygulamalara kadar her alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Çoğu platform (Unix, Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian) üzerinde çalışabilmektedir. 

Bu programın amacı, büyük verinin en uygun karar vermeyi sağlayacak, verimliliği arttıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde nasıl işlenmesi gerektiği hakkında katılımcılara genel bir bilgi ve beceri kazandırmaktır.  Özellikle bilimsel ve hesaplamalı mühendislik konularında sıkça tercih edilen Python programlama dili, 2000’li yıllardan itibaren yaşanan donanımsal ve yazılımsal gelişmeler ile paralel olarak geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. 

İnternet ile beraber gelen açık kaynak kod ve özgür yazılım akımının yaygınlık kazanması, geliştiricilerin internet üzerinden ve geliştirilen araçlar aracılığıyla eş-güdümlü çalışmalarını beraberinde getirmiştir. Bu durum da yine Python kullanımının artmasının önemli nedenlerinden biridir. 

Python’ın kullanıldığı yerlere baktığımızda, Django, Zope uygulama sunucuları, YouTube ve orijinal BitTorrent istemcisi Python kullanan önemli projelerden bazılarını görürüz. Ayrıca Google, NASA ve CERN gibi büyük kurumlar da Python kullanmaktadır. Pygame ile 2D oyun yapılabilir, Blockchain uygulamaları kodlanabilir, uzaktan kontrol veya görüntü işleme yapılabilir, veri analizi veya veri kontrolü yapılabilir, TensorFlow, PyTorch, Keras gibi kütüphanlerle derin makine öğrenmesi uygulamaları yapılabilir. Ek olarak OpenOffice.org, GIMP, Inkscape, Blender, Scribus ve Paint Shop Pro gibi bazı programlarda betik dili olarak kullanılır.

Pyhton Önemi ve Avantajları 
Pyhton programlama diline yeni başlayanlar ya da bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için avantajlı bir konumdadır. Python’un günümüzde bu denli popüler oluşunun ve küçük büyük fark etmeksizin birçok firma tarafından kullanılışının asıl sebebi, gelişmiş teknolojisi olsa da arka planda kolaylığı da yer alıyor. Bu dili öğrenmek, kullanmak ve kendini geliştirmek diğer yazılım dilleriyle kıyaslandığında daha kolaydır. Python, sözdizimi hem okunabilir hem de ileriye dönüktür. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük verilerin sıklıkla görülmeye başlamasıyla birlikte, bu verilerin analiz edilmesi için yeni tekniklere duyulan ihtiyaç arttı. Büyük verilerin işlevsel hale gelmesi ve bilgilerin artması için analiz edilmesi çok önemlidir. Youtube, Twitter ve Facebook gibi şirketlerin gelişmelerinin temelinde veri bilime duydukları önem vardır. Veri bilimi için birçok programlama dili kullanılmakta; bunlardan en yaygın olarak kullanılandan biri ise Python’dır. Python, büyük verilerden küçük verileri çıkarmak konusunda oldukça başarılı olan bir yazılım dilidir. Birçok veri bilimcisi yazdıkları kodları, web uygulamaları gibi diğer alanlara entegre edebildikleri için Pyhton’ı daha çok tercih etmektedir. 

Veri analizi için Pyhton’da kullanılan birçok kütüphane ve araç vardır: i TensorFlow, Scikit-Learn, Numpy ve Pandas vb. Bunlar sayesinde veri analizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Pyhton’ın popülerleşmesinin bir diğer nedeni, açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır. Çoğu işletim sisteminde kullanılıyor olması nedeniyle de popülerliğini artırmaktadır. Ayrıca Pyhton hakkında kaynakların fazla olması nedeniyle herhangi bir problemle karşılaşıldığı zaman internet üzerinden hızlı çözüm sağlandığı için kullanıcı dostu bir dil olmuştur. 


Verimli Python Eğitimi / Kursu Süreci Nasıldır
Bu denli popüler ve aktif olarak kullanılan Pyhton programlama dilini öğrenmek hiç de zor değildir. Uygulamaya yönelik Python Eğitimi, veri bilimlerine bir hazırlık dersi olmasının yanında, katılımcılara masaüstü, mobil veya web uygulamaları geliştirme imkanları da sağlamaktadır. Günümüzde Python ile yapay zeka, görüntü işleme, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok alanda önemli uygulamalar geliştirilmektedir. 

En popüler yazılım dillerinden biri olan Pyhton’ı öğrenmek için uzman kadrosuyla birlikte butik bir eğitim anlayışına sahip Infotech Academy’den eğitim alabilirsiniz. Eğitimde, sektörde en çok kullanılan uygulamaları geliştirebilmeniz veya bilimsel çalışmalarınızı kolayca yapabilmeniz için Python dilinin temel seviyede değişkenler, diziler, koşullu ifadeler, döngüler, metotlar, nesne yönelimli programlama (OOP) öğeleri, dosya işlemleri vb. yazılım yapıları hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. Tüm bunlarla beraber eğitim programı süresince Graphic Library (matplotlib), Numpy, Pandas gibi Python kütüphaneleriyle önemli uygulamalar geliştirerek, eğitim sonrasında veri bilimine devam edebilmeniz adına gerekli temel konuları da öğrenmiş olacaksınız. 

Kursa büyük oranda katılım sağladığınız takdirde katılım sertifikası ve bitirme projesini başarıyla tamamladığınız takdirde ise başarı sertifikası kazanabilirsiniz. PCAP Certified Associate in Python Programming sınavına girerek, uluslararası olarak geçerli sertifikayı alabilirsiniz.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Python Programlama Diline Genel Bakış

 • Python Nedir, Tercih Edilme Amacı
 • Giriş - Syntax (Sözdizimi kuralları)
 • Python Kurulum / Çalıştırma
 • Sayılar ve Aritmetik İşlemler
 • Değişken Kavramı, Diziler ve Listeler
 • Koşul İfadeleri
 • Döngüler
 • Hata Yakalama
 • Fonksiyonlar
 • İleri Düzey Fonksiyonlar
 • Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
 • Hata Mekanizması,
 • Dosya Okuma ve Dosyaya Yazma


Veri Tabanı

 • SQLite ve MONGODB Veritabanları ve Kurulumları
 • Bağlantı Metotları
 • Standart Kütüphaneler
 • DDL Komutları (create, alter, drop)
 • DML Komutları (insert, update, delete, select)
 • Sorgulama Dili ve Kullanım Alanları


Django İle Web Programlama

 • URL Yapısı ve Görünümler
 • HTML Giriş, Temel HTML Tagları
 • Veritabanı Yapılandırması
 • Flusk Nedir
 • Flusk ile Proje Oluşturma 
 • Django Nedir? Django Kurulum
 • Django ile Proje Oluşturmak


Basit Istatistik

 • Ortalama
 • Standart Sapma
 • Medyan
 • Mode
 • Histogram
  • Normal Dağılım
  • Eğik Dağılım
  • Sivri Dağılım
  • Basık Dağılım
 • Regressyon
  • Doğrusal Regressyon
  • Eğrisel Regressyon
 • Korelasyon


Veri Analizi

 • Numpy
  • Numpy  Nedir
  • Neden Numpy ve Pandas
  • Fonksiyonel Programlama Nesne Tabanlı Programlama Karşılaştırma
  • Numpy   Index
  • Numpy  Array
  • Numpy  Metotlar
 • Pandas
  • Pandas Nedir
  • Neden Pandas
  • Pandas Serileri 
  • Pandas Data Frame 
  • Pandas Filtre
  • Pandas Index
  • Kayıp Veriler
  • Aykırı Veriler
  • Veri Temizlik
  • Group By
  • Merge
  • Join 
  • Concatanete
  • Pivot        
  • Data Set Okuma


Veri Analizi ve Keşfi 

 • MatPlotlib  nedir
 • Seaborn  nedir
 • Veri keşfi
 • Data Set
 • Veri Seti Betimleme 
 • Veri Görselleştirme
 • Aykırı Veriler
 • Aykırı Veri Silme Temizleme 
 • Degişkenler
 • Tipler
 • Tip Dönüşüm
 • Kategorik Değişkenler
 • Sayısal Değişkenler
 • Histogram Oluşturma
 • Histogram Yoğunluk
 • Kutu Grafik
 • Kutu Grafik Kırılımlar
 • Violin
 • Violin Kırılımlar
 • Korelasyon
 • Korelasyon Kırılımlar
 • Doğrusal Eğri Oluşturma
 • Scatter Plot
 • Isı Haritası
 • Çizgi Grafikleri


Makine Öğrenmesine Giriş,

 • Makine Öğrenmesi nedir?
 • Modelleme


Makine Öğrenmesi Doğrusal Regresyon

 • Basit Regresyon
 • Çok Değişkenli Regresyon
 • PCR
 • PLS
 • Ridge
 • Lasso
 • Elastic


Makine Öğrenmesi Doğrusal  Olmayan Regresyon

 • KNN
 • CVR
 • ANN(Yapay Sinir Ağları)
 • CART
 • CART-BAgging 
 • Forest
Proje Geliştirme Birimi
Proje Geliştirme Birimi
Staj Komisyonu
Tüm Yazıları
Bir Yorum Yazın